Cauze civile

Avocat în Moldova

pentru acordarea asistenței juridice calificate în cauze civile

Dosarele civile – reprezintă cauzele care se examinează în modul stabilit de Codul de procedură civilă al Republici Moldova.

Inițierea cauzelor civile poate fi determinată de un spectru larg al diverselor încălcări de drept. Acestea pot fi financiare, de muncă, civile, funciare, constituționale, administrative și penale.

Dosarele civile în Moldova se examinează în instanțele judecătorești de fond din republică.

Asistența juridică calificată a avocatului în cauze civile constă în gestionarea activității procesuale din numele persoanei adresate, dar și reprezentarea intereselor legitime ale clientului la examinarea dosarului civil în instanța de judecată.

Avocatul în acordarea asistenței juridice în cauze civile, în timpul realizării acțiunilor procesuale, deține aceleași drepturi  ca și mandantul.

Compania juridică internațională „AUZEAC și PARTENERII”, care este reprezentată de avocatul Auzeac Serghei, Vă garantează asistența juridică de calitate în soluționarea problemelor juridice ce țin de cauzele civile:

  • Litigii familiale
  • Litigii cu privire la locuințe
  • Litigii de moștenire
  • Litigii funciare
  • Litigii de asigurări
  • Litigii de muncă
  • Litigii cu dealerii
  • Protecția dreptului consumatorului.

Serviciile avocatului în cauze civile sunt necesare la toate etapele procedurii judiciare, atît la inițierea dosarului civil, cît și la etapa finală de examinare.

Un avocat profesionist întotdeauna Vă poate ajuta să vă clarificați în problemele create, întocmind calitativ documentele cu caracter juridic și reprezentînd interesele legitime ale clientului în materie juridică în instanțele de judecată, finalmente, soluționează pozitiv litigiile judiciare în folosul clientului.