Servicii juridice


Compania Juridică Internațională «AUZEAC ȘI PARTENERII» oferă, de asemenea, servicii de recuperare a creanței datorate, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în privința:

 

1) persoanelor fizice, pe bază de contract: de împrumut, de recipisă, de locațiune, de execuție a lucrărilor etc. (credite de consum)

 

2) persoanelor juridice: servicii de recuperare a creanțelor comerciale B2B Collection (Business to Business Collection). Suma recuperată debitorul o achită creditorului. După intrarea banilor în contul creditorului, acesta din urmă plătește onorariul nostru sub formă de procente din suma recuperată. Perioada de recuperare a creanței datorate constituie în medie de la 2 până la 3 luni, în cursul cărora debitorul va începe să achite creanța sau o va achita integral. Adresarea la timp a clienților la compania noastră în 70% din cazuri are un rezultat pozitiv și se finalizează cu stingerea integrală a creanței, iar în cazul recuperării creanței de la persoanele fizice, acest indice de restituire a creanței ajunge la 75% și mai mult. Recuperarea creanței se bazează pe îmbinarea de abordări psihologice, situaționale, juridice și de altă natură față de debitor. Utilizarea procedurilor extrajudiciare privind obligarea la plată a datoriei permite restituirea operativă și eficientă a creanței, economisindu-se, în acest caz, timpul și mijloacele clientului. Pentru obținerea rezultatului, specialiștii companiei efectuează convorbiri telefonice, întâlniri personale cu debitorul, poartă corespondență cu el, cu alte persoane capabile să determine plata sumei datorate, ceea ce, direct și indirect, îl aduce pe debitor la semnarea unui calendar de stingere a creanței și la executarea acestuia. Procedura de recuperare, de regulă, cuprinde 3 etape:

 

1) Soft collection: La primirea spre rezolvare a cazului privind pe debitor, de regulă, efectuăm o investigare superficială, studiem informațiile personale/ juridice și situația financiară a debitorului, identificând părțile lui slabe. După care, de regulă, îl contactăm pe debitor telefonic, prin mediatori, juriști, avocați, prin trimiterea de scrisori, faxuri la adresa lui sau îl contactăm personal, adică, la prima etapă se depun toate eforturile pentru soluționarea situației cu creanța în formă amiabilă (soft). În acest caz, se utilizează metodele psihologice de influență și anumiți algoritmi de purtare a negocierilor cu debitorul, pe baza informațiilor de afaceri care îl privesc pe debitor.

 

2) Hard collection: La etapa a doua, sub sancțiunea acționării în judecată și a aplicării unor măsuri administrative, de risc reputațional și a altor măsuri de constrângere, îl determinăm pe debitor la semnarea unui Calendar de stingere a creanței. Majoritatea cazurilor se finalizează cu succes la această etapă.

 

3) Legal collection. Dacă eforturile noastre nu se soldează cu succes la prima etapă, noi încercăm să evaluăm situația financiară a debitorilor și a activelor acestora. În cazul în care în urma investigațiilor noastre se va constata că debitorul deține active care ar asigura stingerea creanței, cu toate acestea însă nu vom reuși să obținem stingerea creanței pe calea negocierilor, vă vom înștiința neapărat despre acest fapt. De asemenea, vă vom comunica dacă există, în opinia noastră, garanții ca problema să fie rezolvată prin acționare în judecată, și dacă da, atunci ce cheltuieli ați putea suporta în această situație. Aceasta oferă garanția faptului că dumneavoastră vă veți controla tot timpul situația și cheltuielile legate de acțiunile judiciare. Costul serviciilor noastre de reprezentare a intereselor în instanța de judecată este cu mult mai mic decât serviciile avocaților, deoarece onorarul nostru îl formează, inclusiv, remunerația procentuală din suma încasată de către dumneavoastră de la debitor după executarea hotărârii judecătorești!

Costul serviciilor noastre pentru reprezentarea intereselor în instanța de judecată reprezintă remunerarea procentuală în mărime de 20% din mijloacele bănești  încasate de la debitor.