Perfectarea formelor de succesiune

Avocat la succesiune

Perfectarea moștenirii – reprezintă un proces îndelungat și complicat. Deseori, patrimoniul succesoral devine obiect al dezbaterilor juridice între rude și atunci fără intervenția judiciară soluționarea litigiului devine imposibil.

Compania juridică internațională „AUZEAC și PARTENERII”, care este reprezentată de avocatul Auzeac Serghei, deține o experiență vastă în domeniul perfectării moștenirii și Vă poate acorda asistența juridică calitativă necesară,  soluționînd litigiile succesorale.

Litigiile succesorale care se examinează în instanța de judecată reprezintă cauze complexe, în care este nevoie de asistența juridică calificată a avocatului, deoarece fără el riscul de a pierde procesul judiciar este destul de mare.

Avocatul în Moldova Auzeac Serghei Vă propune următoarele servicii privind gestionarea litigiilor succesorale:

  • Recunoașterea dreptului de proprietate la patrimoniul succesoral.
  • Stabilirea faptului acceptării succesiunii.
  • Recunoașterea nulității testamentului și reprezentarea în cauzele de contestare  a valabilității testamentului.
  • Partajarea averii succesorale.
  • Reprezentarea intereselor clienților la etapa procedurii de executare.

A ne încredința nouă cauzele legate de litigiile succesorale – înseamnă a păstra timpul, nervii și banii Dumneavoastră.