Protecția drepturilor consumatorilor

Avocat pentru protecția Consumatorului

Protecția drepturilor consumatorilor în Moldova – este un proces de litigiu între vînzător (producător, distribuitor) și consumator (client) pe cale judiciară.

Luînd în considerare situația relațiilor de piață în Republica Moldova, încălcarea drepturilor consumatorilor reprezintă un subiect stringent. Cumpărînd diferite produse, comandînd diverse servicii, mulți dintre noi pot nimeri în această zonă de risc. Chiar și avînd asemenea probleme, majoritatea persoanelor nu conștientizează că drepturile lor ca consumatori au fost încălcate.

Adresarea consumatorului în instanța de judecată se realizează în baza cererii întocmite. Toate cheltuielile consumatorului care sunt direct legate de faptul adresării lui în instanța de judecată se restituie pe cale judiciară.

Compania juridică internațională „AUZEAC și PARTENERII”, care este reprezentată de avocatul Auzeac Serghei, Vă poate acorda asistența juridică calificată întru soluționarea situațiilor conflictuale privind protecția drepturilor consumatorilor.

Avocatul în Moldova Auzeac Serghei Vă propune următoarele servicii privind protecția drepturilor consumatorilor:

 • Protecția drepturilor consumatorilor în domeniul medical, turismului,   juridic, construcțiilor și de instruire;
 • Evaluarea juridică a comportamentului vînzătorului și acordarea sprijinului în soluționarea conflictului;
 • Oferirea consultațiilor juridice, în formă orală și scrisă, privind protecția drepturilor consumatorilor;
 • Soluționarea litigiilor în procedură judiciară;
 • Asistență privind organizarea expertizei independente;
 • Reprezentarea intereselor clientului la negocieri, precum și în organele administrative de stat;
 • Desfășurarea etapei de pretenții, întocmirea și depunerea în instanța de judecată a cererii de chemare în judecată;
 • Participarea la ședințele de judecată;
 • Pregătirea proiectului acordului amiabil și aprobarea lui în instanța de judecată;
 • Recursul deciziei instanței de judecată care nu are încă putere juridică;
 • Inițierea procedurii de executare;
 • Conlucrarea cu executorii judecătorești.

Avocatul în protecția drepturilor consumatorilor – oferă clienților sprijin profesionist, calitate și posibilitatea returnării banilor pierduți.